Isı Pompaları

Isı pompaları; motorla tahrik edilen bir kompresörle, termodinamik “Carnot” çevrimine uygun olarak, düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan daha yüksek sıcaklıktaki bir akışkana ısı tranfer ederek enerji sağlayan cihazlardır. Isı pompaları şartlandırılması istenilen mahallerde ısıtma veya soğutma ya da kullanım sıcak suyu üretimi amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Isı pompalarında verimlilik, cihazın etkinlik katsayısı yanında kullanılan ısı kaynağı ile üretilen akışkan sıcaklıkları arasındaki farka bağlı olup, söz konusu fark ne kadar küçükse verim o kadar yüksektir.

Hava Kaynaklı Isı Pompası

Hava kaynaklı ısı pompası; ısı kaynağı olarak dış havayı kullanan, üretilen ısıtma ve soğutma enerjisini havaya veya suya aktaran cihazlardır. Yatırım maliyetlerinin düşük olmasına karşılık, kaynak olarak kullanılan dış hava …

Su Kaynaklı Isı Pompası

Su kaynaklı ısı pompası; ısı kaynağı olarak yeraltı sularını, denizleri, akarsu ve gölleri, düşük ekserjili jeotermal suları, atık pis suları ve uygun şartlardaki endüstriyel atık suları kullanarak, üretilen ısıtma ve …

Toprak Kaynaklı Isı Pompası

Yerden ısıtma pompası ve sistemleri ısı kaynağı olarak toprağı kullanarak, üretilen ısıtma ve soğutma enerjisini havaya veya suya aktaran cihazlardır. Kaynak olarak kullanılan toprağın sıcaklığı havaya ve suya oranla daha …