Yerden ısıtma sistemleri

Yerden ısıtma pompası ve sistemleri ısı kaynağı olarak toprağı kullanarak, üretilen ısıtma ve soğutma enerjisini havaya veya suya aktaran cihazlardır.

Kaynak olarak kullanılan toprağın sıcaklığı havaya ve suya oranla daha uygun koşullarda olduğundan, toprak kaynaklı ısı pompalarının hava ve su kaynaklı ısı pompalarına oranla yatırım maliyeti daha fazla olmakla birlikte işletme dönemindeki etkinlik değerleri genellikle daha stabildir. Yapısı gereği su kaynaklı ile aynı olup; kondenser devresi genellikle içinde glikol-su dolaştırılan toprağa döşenmiş borulardan oluşmaktadır.

Toprak kaynaklı ısı pompalarında uygulama yatay ve dikey olmak üzere iki türlü yapılabilmektedir. Yatay sermede toprağın yaklaşık 2 metre derinliğine oksijen bariyerli PEX borular uygun aralıklarla serilmekte, düşey borulamada ise toprağa sondaj yapılmaktadır.


Isı Pompası

yerden ısıtma pompası

yerden ısıtma sistemleri


Mevcut binalarda yüksek maliyetli olan kazı, dolgu ve taşıma işlemleri yeni binalarda daha ekonomik yapılmaktadır. İnşaat sırasında zorunlu hafriyat, kazı ve dolgu işleri toprak kaynaklı ısı pompaları için iyi değerlendirilmelidir.

Yatay ve dikey borulamalı yerden ısıtma pompası ve sistemleri içerisinde, uygulama öncesi “Toprak Dinamik Isıl Tepki Testi” mutlaka yaptırılmalı ve toprağın özellikleri belirlenmelidir. Söz konusu testler “VDI 4640 Bölüm : 5 Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinin Termal Kullanımı Standardı” na uygun olmalıdır.

Sistemde kullanılan oksijen bariyerli PEX borular, kuyu derinliğinin statik basıncı ile pompanın dinamik basıncının toplamına uygun basınç standardında olmalıdır. Borular yerleştirildikten sonra bir enjeksiyon borusu ve özel basma pompası vasıtasıyla toprak ile borular arasındaki tüm boşluklar Bentonit- Çimento-Su karışımı ile aşağıdan yukarı doğru uygun dozajda doldurulmalıdır.


Isı Pompası Clipart

Yerden ısıtma pompası ve sistemleri Şema

Su kaynaklı ısı pompaları hakkında bilgi almak için tıklayın.
Toprak kaynaklı ısı pompaları hakkında bilgi almak için tıklayın.